Om Ulla-Britt

Jag är ordförande för Liberalernas lokalförening i Skövde. Vi bedriver ett aktivt arbete för att påverka så att varje människa har frihet att forma sitt eget liv. Det är viktigt att hela tiden försvara de demokratiska värdena. Varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans ska bekämpas.
Liberalerna i Skövde har Framtidstro som sin devis. Vi finns representerade i kommunens alla nämnder och några av bolagen. Vår samverkan i Alliansen stärker vår position.
Personligen har jag lång erfarenhet som politiker i kommun, region och riksdag. Jag har också varit med i parlamentariska utredningar. Störst erfarenhet har jag som skol-, utbildnings-, bostads- och vård/omsorgspolitiker.
Mina nuvarande uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige och ersättare i regionfullmäktige.
Ledamot av Kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetsgivarutskott, samhällsbyggnadsplanering och moderkoncernbolag. Inom kommunstyrelseuppdraget är jag också ordförande för Rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala Pensionärsrådet. Jag är  Överförmyndare i Skövde.
I Länsförbundet för liberalerna Skaraborg är jag vice ordförande.
För mig är det viktigt att vara tillgänglig på dator och telefon varje dag.

Se youtubeklippet på  Ulla-Britt https://youtu.be/s8nXVqHqhLc

Följ Ulla-Britt:

Blogg