VÄLKOMMEN att gå entimmes rundvandring med Liberalerna på planområdet Mariesjö. Samling Portalen 16/9 2020 kl 18:00. Guidning kvartersbebyggelse, kunskapsstråk, grönområden. Tel 070-555 39 43. Vi håller avstånd med anledning av corona!Efter ett omfattande arbete med struktur, trafikplanering, samtal med fastighetsägare och olika typer av samråd var nu beslutsprocessen klar och Kommunstyrelsen godkände planprogrammet. Kunskapsstråket och kvartersbebyggelsen är viktiga delar i detta nya bostadsområde.

Liberalerna anordnar den 16 september en promenad med guidning genom området för att vara väl förberedda när kommunfullmäktige ger ytterligare uppdrag inför detaljplaner och markköp. Partirepresentanter har tidigare visat intresse för höjden på fastigheterna, trafiksituationen, cykelleder, parkeringsmöjligheter, trähusbebyggelse och grönområden. Och inte minst att möjliggöra inslag av kultur i området.

Vi inbjuder också dig som inte är medlem hos Liberalerna att vara med och utforma vår politiska plattform för Skövde kommun inom fyra områden.

Samhällsbyggnad/Etableringar (ledare Nils Carlsson)

Kultur/Idrott (ledare MarieLouise Fahlström)

Hållbar skola för framtiden (ledare Johan Ekström, Jacqueline Tjällman

Äldres välfärd (ledare Christer Winbäck)

Väl mött på Vuxenskolans lokaler Rådmansgatan 24 Skövde den 16 september kl 19.15

Du väljer vilken/vilka grupper du vill ansluta dig till.