Lokaltidningen SLA uppmärksammar Liberalerna Skövdes årsmöte:
Läs artikeln här

“Vid årsmötet omvaldes ordförande Ulla-Britt Hagström samt 1:e och 2:e vice ordföranden Petter Fahlström och Jacqueline Tjällman. Till styrelseledamöter omvaldes Elin Elfverson, Christer Winbäck, Anders Edeskär-Wennberg, Viola Lindén, Johan Ekström, Marie-Louise Fahlström och Nils Carlsson. Som ersättare omvaldes Stig Larsson, Elisabeth Fläring, Kay Henningson, Vanja Ekström, Birgitta Lövgren, Mikael Wendt och Jan-Håkan Otterberg.”