Flera satsningar på att stärka Skövdes ytterområden, främja folkhälsan och stärka föreningslivet finns med i årets budgetförslag som presenterades av Ulla-Britt Hagström (L), Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C) och Marianne Gustafsson (KD).
Skövdes kultur- och föreningsliv är viktiga för hela Skövdes utveckling och ska stärkas. I årets budgetförslag har dessa områden särskilt lyfts fram i syfte att skapa förutsättningar för folkhälsan. Att se till att föreningslivet och kulturutbudet får kraft framåt är viktigt och detta ska göras med ett flertal insatser.
Nedan följer några av de satsningar Alliansen gör:
  •  MerÖpppet införs på biblioteken i Skultorp, Stöpen, Tidan, Timmersdala och Värsås
  •  Ny scenteknik på Kulturhuset
  •  Kultur- och fritidsnämnden tillförs medel för omstart efter pandemin
  •  E-sport-satsning på Ungdomens hus
  •  750 000 kr för att höja förenings- och anläggningsbidrag
  •  Satsning på motionsspår i yttertätorterna. 1 miljon/år för att ta över el-infrastrukturen i elljusspåren. Alliansens ambition är att alla motionsspår i ytterområdena ska ha elljus för att stärka förutsättningarna för de som bor utanför stadskärnan att kunna stärka och underhålla sin hälsa. Timmersdala är först ut!
  • Särskilt uppdrag om att utreda fotbollens förutsättningar i syfte att ta fram ett underlag för investering inför nästa års budgetprocess
– Verksamheterna inom kultur- och fritid måste följa med Skövdes tillväxt och det är ett välkommet tillskott till nämnden och föreningslivet i Skövde. Pandemin har också satt fingret på hur viktigt kultur- och fritidslivet är för Skövdeborna, kommenterar Petter Fahlström, Liberalernas ordförande i kultur- och fritidsnämnden.