Under onsdagen den 24 mars höll Liberalerna Skövde ett digitalt årsmöte. Axel Darvik, kommunstyrelsens vice ordförande och skolkommunalråd i Göteborg, agerade mötesordförande och höll även ett föredrag om kommande partiråd samt hur Liberalerna agerar som skolparti i Göteborg.

Styrelsen valdes enhälligt och kommande verksamhetsår ser styrelsen ut såhär:
Ordförande: Ulla-Britt Hagström, omval
1:e vice ordförande: Petter Fahlström, omval
2:e vice ordförande: Jacqueline Tjällman, omval

Ledamöter:
Elin Elfverson, omval
Christer Winbäck, omval
Anders Edeskär-Wennberg, omval
Viola Lindén, omval
Johan Ekström, omval
Marie-Louise Fahlström, omval
Nils Carlsson, omval

Ersättare:
Stig Larsson, omval
Elisabeth Fläring, omval
Kay Henningson, omval
Vanja Ekström, omval
Birgitta Lövgren, omval
Mikael Wendt, omval
Jan-Håkan Otterberg, omval

 

Syntolkning bild: Skärmdump från teams-möte med Liberalerna Skövde. Ett flertal medlemmar syns i bild.