Den som är rädd, är inte fri. Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda. Verklig frihet kräver också trygghet. Tryggheten i vårt moderna samhälle är ett nyckelord vid all planering. Såväl vid bostadsplanering som vid trafikplanering måste tryggheten stå i fokus.

I Skövde kommun vill vi:

Brottsförebyggande
– Skövde kommun ska göra de centrala delarna av Skövde till ett så kallat paragraf 3-område vilket gör det möjligt för ordningsvakter att arbeta för att upprätthålla trygghet och ordning.
– En översyn av kommunens belysning ska göras. Bättre belysning i kommunens parker och gångstråk. Även i yttertätorter.
– Fortsätta arbetet kring övervakningskameror på utsatta platser i Skövde kommun.
– Skövde kommuns arbete kring Trygghetsvärdar i Södra Ryd bör vidareutvecklas och även gälla övriga kommunen.
– Vi vill införa ett trygghetsnummer dit personer vilka rör sig utomhus på helgkvällar och nätter kan ringa för att ha ”någon i telefonen” på vägen hem.

Trafiksäkerhet
– Trafikundervisning ska påbörjas redan i förskolan.
– Elektroniska hastighetsskyltar ska införas vid skolor.
– Tekniken med blinkande ljus vid när någon närmar sig ett övergångsställe ska användas.
– Särskild belysning ska finnas vid övergångsställen.
– Efter 20:00 på kvällen kan rödljus med fördel bytas till gult blinkande ljus på vissa ställen, vilket också är en miljöfråga.
– Hållplatser för bussarna med refuger som stoppar framkomligheten måste ses över och trafiksäkerheten säkras på annat sätt.

Skövde ska stå rustat för alla former av hot mot samhället vare sig det är naturligt eller mänskligt framkallat
– Återta inventeringen, planeringen och byggandet av skyddsrum för alla och säkerställ tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
– Se över beredskapslager och utrustning för kris och olycksincidenter och genomför nödvändiga inköp för att säkra driften av samhällsviktiga funktioner.
– Genomföra beredskapsövningar och rollspel med viktiga aktörer i kommunen på olika former av kriser och incidenter.
– Stimulera och verka för återinrättandet av ett Räddningscentrum i Skövde.
– Säkra kommunikationer för alla samhällsviktiga funktioner i händelse av kris och/eller bortfall av infrastruktur.

Liberalernas rikspolitik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.