Det ska löna sig att utbilda sig, ta ansvar och vara strävsam i Skövde.
I en kommun med liberal rättvisa ska alla behandlas lika genom att den som anstränger sig också tar frukterna av detta. Bristen på kompetent arbetskraft hämmar idag möjligheten för företagen, inte minst tillverkningsföretagen att växa. Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för den enskilda individen och för samhället i stort, om den kan bejakas på rätt sätt. Vi ser också en ökande betydelse av entreprenörskap, regionalisering, kluster och att platsens betydelse ökar. För att företag ska etablera sig i Skövde måste kompetens kunna tillgodoses, bostäder finnas och infrastrukturen fungera. Inte minst en dörr in till kommunen med en kontaktperson är viktig i olika sammanhang. Att ha ett arbete eller en utbildning och slippa vara beroende av bidrag är frihet.

 

I Skövde kommun vill vi:

Näringsliv – Handel, Företagande
– Det ska vara enkelt att få kontakt med kommunen för nya och befintliga företag.
– Skövde ska ligga bland de 30 första i Näringslivets rangordning av kommunerna.
– Kommunen ska ha en stödjande roll i kvinnors och mäns satsning på att starta eget företag.
– Planerad mark ska lätt finnas att tillgå.
– Liberalerna verkar för och uppmuntrar till fler företag och verksamheter inom tjänste- och servicesektorn.
– ”Affärsänglars” betydelse får inte underskattas. Pensionärer som i olika sammanhang frivilligt ställer upp med sin erfarenhet och kompetens kan betyda mycket för ett företag.
– Vi prioriterar en levande stadskärna och ett rikt friluftsliv.
– Prioritera en levande centrumkärna för butiker, restauranger, nöje och boende.
– P-skiva ska införas som parkeringsmöjlighet med fria, tidsbestämda parkeringar i centrum med syftet att stimulera centrumhandeln.
– Aktiviteter på Billingen ska med lätthet kunna kombineras med shopping i stadskärnan genom att erbjuda frekvent kollektivtrafik (Resecentrum-Billingen).
– Billingens fritidsområde och Skövde centrum/shopping samt event ska marknadsföras på orter som t.ex. Herrljunga, Vårgårda, Vara i kombination med tågbiljett.
– Personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga möjligheter.

Offentlig sektor “Skövde en modern stad och kommun”
– De orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska upphöra.
– Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras.
– Representation i beslutande och rådgivande organ samt i kommunala bolagsstyrelser ska vara jämställd.
– Kommunens upphandling ska vara universell, vilket betyder att det som behövs för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.
– För kommunens anställda ska heltid vara norm. Deltid kan erbjudas genom överenskommelse med den anställde. Flextid ska stimuleras där verksamheten möjliggör.

Organisation
– Arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Näringsliv och Integration bör samlas under en gemensam sektor för att underlätta samarbetet och prioritera arbete framför utanförskap.

 

Ökad internationalisering och tillväxt
– Liberalerna främjar satsningar för minskad restid till internationell flygplats genom att spår från Herrljunga – Landvetter Flygplats – Göteborg byggs. Restid ca 40 min.
– Vi måste ta tillvara invandrares unika nätverk från hemlandet genom att erbjuda sammankomster som främjar entreprenörskap genom export, import mellan länderna och i kombination mellan lokala och regionala företag.

Liberalernas rikspolitik 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.