Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas

Integration

– Ge integrationstjänster så snart som möjligt för de asylsökande som kommer att få stanna kvar i landet.
– Kunna ge ett så tidigt stöd som möjligt i form av språkutbildning, kompetensbedömningar, och integrationskurser
– Utgå från varje enskild persons bakgrund, dvs kunna erbjuda en individuell plan för studier, jobb osv, då olika flyktingar kräver olika stödnivåer.
– Många av flyktingarna är ensamkommande minderåriga- de besitter liten eller ingen formell utbildning. Erbjuda dem särskilda intensivprogram för att kunna hinna ikapp övriga minderåriga.
– Dålig hälsa påverkar alla negativt. Med krigsbakgrund är det viktigt att tidigt tillgängliggöra vård för dem som är i behov av det.
– Integration är inte enbart en myndighetsfråga utan det ligger även i det civila samhällets uppdrag att utveckla samverkan mellan arbetsgivare, välgörenhetsorganisationer och fackföreningar som har en stor roll i integrationsfrågan.

Liberalernas rikspolitik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.