I början av 1900-talet var medellivslängden för kvinnor i Sverige 54 år. Nu är den 84 år. För män är motsvarande siffror 51 och 80 år. Att vi lever längre och med många friska år är en av välfärdssystemets viktigaste landvinningar. Liberalernas politik syftar till att de friska åren ska bli fler, och att öka självständigheten och egenmakten för dem som behöver stöd. Fortsatt arbetsliv, bostäder, kollektivtrafik, kultur- och fritidsverksamhet spelar en viktig roll för årsrika.

I Skövde kommun vill vi:

Offentlig måltidsverksamhet – Näringsriktig mat, bästa medicinen
– Utredning ska utföras i syfte att se över matfrågan.
– All mat inom äldreboenden, hemtjänsten och skolan ska lagas i Skövde med närproducerade råvaror och med svenskt kött.
– Äldre inom hemtjänsten ska serveras varm mat varje dag.
– Matcheckar ska finnas som alternativ för valfrihet.
– Samverkan mellan skolrestaurang och äldreboende ska stärkas ex Kavelbro – Ekedal, Timmersdala skola – äldreboende.

Årsrika – äldre ska själva kunna få välja sin boendeform och utförare
– Ett nytt ”Fältspaten” ska byggas centralt.
– Ökade kommunaktiviteter eftersträvas för att bryta ensamhet – volontär medverkan skapar gemenskap.
– Liberalerna Skövde vill undersöka och utreda möjligheterna att kunna erbjuda kommunens invånare över 65 år avgiftsfri kollektivtrafik.
– Läkemedelskontrollen ska förbättras för att minska felmedicinering

Äldreomsorg
– Äldreombudsmannens roll ska förstärkas i samverkan med kontaktcenter .
– Ett nytt centralt äldreboende ska uppföras, och såväl centralt äldreboende som i ytterområden ska tillgodoses.
– Wi-fi på äldreboenden. Fler äldre är uppkopplade idag och det är en förutsättning för att kunna ha god kontakt med barn och barnbarn på distans.
– Kontakt och samverkan mellan region och kommun genom läkare i hemmet och hemsjukvård ska förbättra vården för den som har behov av vården och deras anhöriga.
– Parboendegarantin är viktig. Äldre par ska inte separeras
– Satsning ska göras på äldreboenden gällande språk och kultur.
– Vård på hemspråk (främst våra minoritetsspråk) ska garanteras
– Personlig assistent eller vän/assistent till personer med funktionsnedsättningar av olika slag ska oavsett ålder få gå med avgiftsfritt på kultur- och idrottsevenemang.
– Skövde bör liksom Lidköping ta bort åldersgräns om 65 år för avgiftsfri ledsagare till olika evenemang.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.