Under fredag eftermiddag den 23 oktober var Liberalerna på plats vid Kvantumparkeringen för att lyssna på förbipasserandes åsikter kring det utredningsuppdrag som Skövde kommun initierat för att utröna möjligheterna till förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten.

Syftet med Liberalernas kampanj var att hämta in synpunkter från invånare och besökare  innan planer upprättas. Flygblad med frågor delades ut (se nedan), coronasäkert med handskar och med behörigt avstånd. Många intresserade och pratsugna lämnade synpunkter, både för och emot en eventuell kommande förtätning.

Parkeringsplatserna stod i fokus för de flesta. Det får inte bli färre, var den allmänna meningen. Även infarts- och utfartsproblematiken lyfte många, då det tidvis blir långa köer pga tät trafik.

Vill du lämna in dina synpunkter till oss? Maila till skovde@liberalerna.se. Vill du vara med och påverka Skövdes utveckling och vår politik? Bli medlem!

Jaqueline Tjällman och Ulla-Britt Hagström delar ut flygblad.