img_0564


Nybyggnad av reningsverk i Tidan och framtida kapacitet
i Skövde är viktiga politiska frågor

Liberalernas besök vid Avloppsreningsverket i Skövde handlade om
information från Tidans Vattenförbund och läget för
reningsprocessen i Skövde. Andreas Gustavsson, miljörådgivare
från Hushållningssällskapet, svarade bl a på frågor om
förebyggande underhåll för att motverka sediment.

Sjön Östen blev en särskild fråga, då Björn Spetz L,
vice ordförande för Miljönämnden Östra Skaraborg diskuterade
åtgärder. En möjlighet är att dämma skogen vid högflöden
och att sugmuddra sjön.
– Förändringen är så stor i vårt landskap idag att
det är en viktig samhällsfråga om jordbruk eller skogsbruk,
menar Andreas Gustavsson. Utvecklingen har drivits av
myndigheter med massor av förrättningar med höga avgifter.
Det är inte rätt att den enskilde skogs- eller
lantbrukaren drabbas.
Sven-Eric Stenermark, chef för Avloppsreningsverket Stadskvarn
svarade på frågor alltifrån hur man klarar strömavbrott till 53 specifikt
utvalda ämnen i vattnet.
Ulla-Britt Hagström L, kommunstyrelsen
framförde nybyggnad av reningsverk i Tidan och framtida kapacitet
i Skövde som viktiga politiska frågor och huvudanledningen
till studiebesöket på Stadskvarn.
Tidan klarar idag 50 hushåll ytterligare och Timmersdala
100 hushåll till. För Skövde med hög tillväxt och nybyggnation av
bostäder är det tillräckligt bra idag, men viktigt att
spana bortom horisonten då en tillståndsprocess hos
Länsstyrelsen tar lång tid. Liberalerna i Skövde anser
det viktigt att fortsätta en god vattenutveckling
för medborgarna. Anders EdeskärWennberg L, har fått
gehör i Servicenämnden.

Slammet
Det renade slammet går vidare ut till åkrarna. Här är också
en nybyggnad på gång. Det är viktigt att mäta och bevaka
att inte nickelhalten stiger. Nya industrier som tillkommer
måste ta hand om reningen själva för att inte ta utrymmet från de
växande hushållen. Liberalerna är intresserade av att
läkemedelspåverkan på vattnet mäts, vilket görs i Linköping.
Det ingår inte i nuvarande program men är tekniskt möjligt
om resurser tillförs. Information och dialog med
allmänheten har en stor utvecklingspotential. Ökade
kostnader kan hållas tillbaka om folk inte slänger
tandtrådar, örontopsar och annat som inte bryts ned
i toaletter eller häller av stekpannefettet i slasken. En
informationskampanj till medborgarna är på tiden.
reningsverket-21