Bengt Westerberg satsning på frihet i fara
Vi Liberaler kämpar för att bevara LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Tyvärr kan lagen vara på väg att smygas bort genom regeringens planer och Försäkringskassans drastiska neddragningar. I direktiven till en ny utredning säger regeringen att satsningar inom LSS ska betalas genom besparingar inom den personliga assistansen.
Liberalerna i Skövde kan inte ställa upp på att personer med behov av stöd enligt LSS ställs åt sidan. I dagsläget handlar det om Försäkringskassans tolkning av personkrets 3, med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Det handlar om betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Grundläggande behov som t ex måltider ska bara ges assistansstöd om personen inte själv kan föra maten till munnen. Idag får 70 procent avslag på nyansökningar jämfört med 30 procent för tio år sedan.
Flera personer riskerar att bli av med stödet och hänvisas till kommunens möjliga stöd genom socialtjänstlagen. Liberalen Bengt Westerbergs frihetssatsning i början av 90-talet håller på att få ett drastiskt slut. Den allt snävare tolkning som att sjukvårdande insatser inte längre kommer att accepteras som grundläggande behov av personlig assistans, kommer med all säkerhet att leda till ökat behov av kommunalt boende. Därmed kommer kommunernas kostnader för boenden att skjuta i höjden medan regeringens assistanskostnader minskar. Daglig verksamhet kommer att öka. I stället måste jämställdheten bli bättre. Män får cirka 60 procent av LSS-kostnaderna
Barnfamiljer förlorare
Ett stort bekymmer med regeringens politik uppstår för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Barn kan bli av med assistans med hänvisning till föräldraansvaret. Samtidigt som Barnkonventionen enligt SOU 2016:19 är på väg att bli lag, håller regeringen på att styra över barn till institutionsboende.
Med regeringen på Försäkringskassan och Försäkringskassan på kommunerna uppstår en katt-och-råttalek där funktionsnedsatta som har assistans, t ex barn med specifika sjukdomar, helt kan bli av med sin assistans. Samma gäller personer som har stöd 5 – 7 timmar per vecka genom kommunens försorg. Idag betalar kommunen behovet under 20 timmar och Försäkringskassan går in när insatsen bedöms till mer än 20 timmar .
Liberalerna är det parti som varit tidigast, tydligast och uthålligast med att försvara LSS. Vi är också det enda riksdagsparti som följer upp detta med konkreta budgetförslag. Vi lägger en miljard kronor extra på LSS därför att vi vet vilken investering den är för frihet och en självständig vardag för människor med funktionsnedsättning.
För Liberalerna i Skövde
Ulla-Britt Hagström, ordförande
Christer Winbäck, gruppledare

Douglas Hjalmarsson, vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden